TT Miljøteknologi vil opføre et pilerenseanlæg til sort-spildevand uden brug af en bundfældningstank.

Anlægget vil omsætte næringstofferne til pilevækst og resterende husspildevand fordampes via piletræernes blade, anlægget er derfor udledningsfrit og vil ikke belaste hverken vandløb,grundvand,såvel som omkring liggende områder til land/vands.

Grundet samarbejds-vanskeligheder med Guldborgsund kommune er erhvervs-selskabet tvunget til at standse etableringen af anlægget.

Anlægget skal bruges til forsøg heriblandt til forsøg med havneslammet i Nykøbing havn (Slotsbryggen).

Sagen forventes at igangsættes straks efter det kommende kommunevalg i November måned, når der kommer friske politiske øjne.

Indtil videre må man nøjes med at se udgravningen på 209 m2.  

Sagen om pilerens har stået på i lang tid, se mere om de problemer der har været på  :
pilerens@vaalse.dk

Såfremt at jeg kan få en fond bag projektet, har kommunen meddelt at så må de se på ansøgningen igen.

 

 

Kontakt info :

TT Miljøteknologi
Vålse Vesterskovvej 14
4840  Nørre Alslev

Tlf. 31101475
mail :  pilerens@vaalse.dk